Top

به روز رسانی الگوریتم های گوگلبرچسب

گوگل دستورالعمل رتبه بندی کیفیت جستجوی خود را در 28 مارس به روز کرده و تعداد صفحات آن را از 160 صفحه به 146 صفحه کاهش داده است. با گذشت زمان و به روز رسانی های الگوریتم های گوگل پیش بینی می شد گوگل برای راهنمایی...

اشتراک گذاری