Top

جذب ترافیکبرچسب

گزارشات انجام شده نشان می دهد که جستجوهای انجام شده 10 برابر ترافیک بیشتری به سمت سایت های خرید نسبت به شبکه های اجتماعی می فرستد این خود نشان دهنده نقش پررنگ سئو در این بازار پر سود است. زمانیکه یک شرکت گزارش کاملی در مورد...

اشتراک گذاری