Top

قوانین کپی رایت گوگلبرچسب

محققان دانشگاه کلمبیا ادعا می کنند 28 درصد از درخواست های حذف URL که به گوگل می رسد نامعتبر است در میان اخبار بحث برانگیز DMCA ( قانون کپی رایت هزاره دیجیتال)، 4.2 درصد از درخواست های حذف،سایت هایی را هدف قرار داده اند که محتوای...

اشتراک گذاری