Top

کپی رایت گوگلبرچسب

محققان دانشگاه کلمبیا ادعا می کنند 28 درصد از درخواست های حذف URL که به گوگل می رسد نامعتبر است در میان اخبار بحث برانگیز DMCA ( قانون کپی رایت هزاره دیجیتال)، 4.2 درصد از درخواست های حذف،سایت هایی را هدف قرار داده اند که محتوای...

اشتراک گذاری